İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Dünya Uygur Kurultayı’ndan Çin’in İstanbul Başkonsolosuna Sert Tepki

DÜNYA UYGUR KURULTAYI’NDAN

ÇİN’İN İSTANBUL BAŞKONSOLOSUNA SERT TEPKİ

Çin Halk Cumhuriyetinin İstanbul Başkonsolosu Bay Wei geçtiğimiz hafta DHA muhabirine verdiği mülakatta Çin işgal yönetiminin Doğu Türkistan’daki Çin Nazi Kamplarının “OKUL” ve bu Çin Nazi kamplarına hukuksuz olarak hapsedilen milyonlarca Müslüman Uygur Türkleri ” Beyin arızalı ve Hasta olarak ” niteleyerek Uygur Türklerine küstahça saldırmış ve suçlamıştı. Diasporada yürütülen Doğu Türkistan Milli Hareketinin yetkili ve en üst temsil ve şemsiye organı olan Dünya Uygur Kurultayı Genel Başkanı Dolkun İsa bir bildiri yayınlayarak Bay Başkonsolos’un saladırıları ile küstahça hakaretleri ve gerçeklere tamamen aykırı beyanlarına sert tepki göstermiş ve en güçlü şekilde kınamışıtır. Dünya Uygur Kurultayı’nın bu konudaki açıklamasını aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. (UYHAM)


ÇİN’İN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU WEİ’NİN UYGUR TÜRKLERİNE SALDIRILARI İLE KÜSTAHÇA SUÇLAMALARI ASLA KABUL EDİLEMEZ !

1949 yılından beri Doğu Türkistan’I işgalI altında bulunduran ve bu ülkeyi insafsızca sömüren Çin Halk Cumhuriyetinin İstanbul Başkonsulosu  Bay Cui Wei  geçtiğimiz hafta İstanbul’da bir Ajansa  verdiği mülakatta    Uygur Türklerine adice saldırmış ile onların hapsedildiğji Çin Nazi Kampları  hakkında “ Onların beyinleri  hasta ve  onların bu hastalıklarını tedavi etmek için o Okulları kurduk “ şeklinde gülünç ve gerçek dışı açıklamalar yapmıştır. Bay Başkonsolos     Çin işgal yönetiminin Doğu Türkistan’daki insanlık dışı soykırım uygulamalarının üstünü örtmek için gerçeklere tamamen aykırı, yalanlarla dolu, haddını aşan ve küstahça  iftira ve  hakaretlerde bulunmuştur.

Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi işgal altında tuttuğu Doğu Türkistan’da tarihin hiçbir devresinde görülmeyen ve adı dahi tam konulamayan bir baskı,zulüm ve soykırım politikası uygulamaktadır.Çin işgal yönetiminin bu  ülkede yaşayan Müslüman Türklere yönelik  jenosid  uygulamaları BM.İnsan hakları Yüksek Komiserliği ile  Irk Ayırımcılığı ile Mücadele Komitesinin en açık ve net kanıtlara dayanan  raporları ile tesbit ve belgelenmiş ve dünya’ya açıklanmıştır.

Çin’in İstanbul Başkonsolosluğunun Doğu Türkistan’daki Müslüman Türk toplumuna yönelik soykırım ve baskıcı politikalarını örtbas etmek için büyük bir fütursuzlukla gerçeklere tamamen aykırı  ve Türk kamu oyunun yanıltıcı ve aldatıcı şekilde Çin Nazi Kamplarının Okul Olduğunu iddia etmiştir. Bay Wei’nin     Okul olduğunu iddia ettiği  bu kampların  adları , kurulmaya başlandığı  2017 yılından beri  sürekli olarak kafa karışıklığı yaratılıması amacı ile sürekli değiştirilmektedir. Bay Wei tarafından okul olduğu iddia edilen bu merkezler asla  bir okul değildir.Bu kamplar Çin yönetiminin Hitler Faşizminin ölüm kamplarını örnek alarak kurduğu  bu kamplar evrensel hukuk kuralları ile adalet anlayışına tamamen aykırı toptan soykırım merkezleridir. Bu toplama kamplarında yasa dışı olarak tutulan milyonlarca müslüman Türk İşgalci Çin yöneticilerince Nazilere özgü yöntemelerle baskı,zulüm assimilasyona tabu tutulmaktadır. Bu toplama kamplarının esas amacı,Çin’in tarihi emellerinin 21.yüzyıldaki bir uygulaması olan batıya taşma.yayılma ve sömürgeleştirerek istila etme temeline dayanan “Bir Kuşak-Bir Yol” emperyal projesinin önünde engel olarak gördüğü Müslüman Türkleri toptan yok ederek ortadan kaldırmak amaçlı ÇKP Nazi Kamplarıdır.  Bu  Toplama kamplarında  hiçbir hukuk kuralına dayanmayan ve yasa dışı olarak tutulan  milyonlarca Müslüman Türk  İşgalci ÇKP.bölge  yöneticilerince  Çin usulü  işkenceler ve  Nazilere özgü yöntemlerle baskı,zulüm ve asimilasyona tabi tutulmaktadırlar.

Eğer bu  konuda hastalıklı beyin   aranıyorsa esas  beyinleri hastalıklı olan Müslüman Uygur Türklerine  insan hakları ve  temel hukuk kaidelerine tamamen aykırı şekilde baskı,zulüm  ve işkenceler yapan ve soykırım uygulayan Çin’in  bu ülkedeki maaşlı işkenceci  memurlarıdır. Tedavi edilmeleri gerekenler ise s anormal ve beyin özürlü psikopat ÇKP rejiminin işkenceci despot ve Nazi kafalı etnik Çinli memurları olmalıdır.
Bu durumda asıl hastalıklı ve beyin özürlü olan  ÇKP İşgal ve Sömürge rejiminin Doğu Türkistan’daki beyin özürlü,psikopat işkenceci  işgal memurları ile   insani değerlerden yoksun   Çin işgal ve sömürge idaresinin yöneticileridir.

Uygur Türkleri başta bu ülkede yaşayan Müslüman Türkler  sizin  küstahça iftiralarınız ve temelsiz iddialarınızın aksine,  Hastalıklı ve Beyin Özürlü asla değildir. Doğu Türkistanlılar sağlıklı onurlu ve insani değerlere  tam ve mükemmel şekilde sahip oldukları için Çin işgal yönetiminin kendilerini  ÇKP usulü yalan  sebepler, gerekdışı iftiralar ve asılsız suçlamalar ile  insanlık dışı soykırım uygulamalarına karşı 70 yıldır, yiğitçe ve kahramanca direnebilmektedirler.

isa
Dünya Uygur Kurultayı Genel Başkanı Dolkun İsa

Doğu Türkistan’da işgalci ve sömürgeci bir  yabancı  güç olan Çin Halk Cumhuriyetinin İstanbul Başkonsolosunun  Uygur Türklerine yönelik  haddini aşan bu saldırılarına, küstahça  hakaret ve  heyezanlarını şiddetle  reddediyor ve en güçlü şekilde  kınıyor ve protesto ediyoruz.Bu çirkin  ve küstahça hakaretlerini aynısı ile kendisine iade ediyoruz.

Bir diğer taraftan  ise Çin işgal rejimi   Doğu Türkistan’da yaşayan Müslüman Türklere  kutsal Ramazan ayında oruç tutmayı  terör suçu olarak yasaklarken ve ramazan ibadetlerini engellerken,  oruç tutanaları yasa dışı dini faaliyetlerde bulunmak suçlaması ile hapsederek cezalandırırken   Türkiye’deki Çin Diplomatik Temsilcilikleri Türk  Milletinin gözünü boyamak, ÇKP kızıl dikta rejiminin temel insan haklarına aykırı bu yasa dışı eylemlerini gizlemek için   iki yüzlü,göz boyamaya yönelik  bir dizi faaliyetlere başvurmaktan çekinmemektedir. Doğu Türkistan’da Orucu yasaklayan Çin işgal rejiminin ülkemizdeki bu Diplomatik Temsilcileri Ankara ve İstanbul gibi  kentlerimizde  “ İftar Programları” düzenlemekte,bu iftar yemeklerine bazı   kamu görevlileri ile  Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanlarını davet ederek onların gözlerini boyamakta ve Türk kamu oyunu da yanıltmaktadır.

Bay Başkonsolos Wei’ye  şu çağrılarda bulunuyoruz ;

1.-   “Sağlam kafa sağlam vucütta bulunur” deyimi gereğince ilk önce kendinizi ve daha sonra ise, ÇKP İşgal rejiminin Doğu Türkistan’daki  Hastalıklı  ve   beyin özürlü psikopat ve  işkenceci memurları ile yöneticilerini   bir an önce tedavi ettiriniz.

2.     ÇKP İşgalci ve Sömürgeci yönetiminin bu işkenceci memurları ile yöneticilerinin tedavilerini tamamlanarak  bir an önce  akıl  sonra da  vicdan  sağlığına kavuşmalarına yardımcı olunuz. ÇKP Rejiminin Doğu Türkistan’daki işgal,sömürge ve zulüm memurlarının   evrensel insani  değerlere bir an önce  dönmesini ve sonuç alınması asla mümkün olmayan Türkleri bu topraklardan ebedi yok etme amaçlı etnik temelli  baskı zulüm  işkencelerine  son vermelerini temin ediniz. Siz başta Doğu Türkistan’daki işgal yönetiminizde görevli işkenceci zalim Memurlarınız normal zihinsel melekelerine kavuştuğunuzda ahlak,vicdan ve insani değerler konusunda en azından gerekli temel eğitiminizi almış olursunuz.

3. Temsil ettiğiniz ÇKP.iktidarının Doğu Türkistan’daki  insanlık dışı cinayetleri ile soykırım uygulamalarını asli astarı olmayan böylesi fütursuz iftira ve asılsız isnatlarla  gerçeklerin üstünü örtmeye çalışmayınız.

4. Çin işgal yönetiminin toptan soykırım ile yok etmeye çalıştığı aziz Türk Milletinin özbe öz kardeşleri,soydaşları,dindaşları ve kandaşları olan  Doğu Türkistan Türkleri hakkındaki böylesi gerçek dışı ve sizden başka kimisenin inanamayacağı gülünç heyezanlarınız ile Türkiye kamu oyunun yanıltmayınız.

5. Eğer  sizde  insanlık onuru  ile adalet ve hak hukuk duygusu  var ise,  temel insan hakları ve uluslar arası adalet ve hukuk normlarına saygı gösteriniz. Bu değerlere kendiniz inanıyorsanız  temsil ettiğiniz Çin yönetiminin işgali altındaki  Doğu Türkistan’da yaşayan Müslüman Türklere yönelik  faşizan ve etnik temizlik amaçlı  soykırım  uygulamalarını sonlandırması için hükümetiniz nezdinde girişimlerde bulununuz.Bu suretle  vicdanlı bir insan ve onurlu bir diplomat olduğunuzu gösteriniz

Durumu saygıdeğer Türk kamu oyunun bilgisine sunuyor ve bu vesile ile Aziz Türk Milletimiz başta olmak üzere üzere Türk İslam aleminin kutsal Ramazan ayını en içten dileklerimle kutlar,er derin selam ve saygılarımı sunuyorum.

Dolkun İSA

DÜNYA UYGUR KURULTAYI GENEL BAŞKANI


Başkonsolusun ilgili konuşmasi:

https://www.youtube.com/watch?v=wJdYrMMf2Ys

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir