Site icon Uygur Haber

“Uygur Dili ve Edebiyatı Dersleri” kitap serisi tanıtıldı

Uygur Akademisi tarafından hazırlanan “Uygur Dili ve Edebiyatı Dersleri” kitap serisi, İstanbul’da Uygur anadili öğretmenlerine tanıtıldı.

Dünyanın dört bir yanında diasporadaki Uygurlar tarafından çok sayıda Uygurca anadil okulları kuruldu ve uzun süredir anadil dersleri verilmekteler, ancak ders kitaplarının eksikliği büyük bir zorluk olmaya devam etmekteydi. Bu boşluğun doldurulması ve Uygur öğrencilerine Uygur dili ve edebiyatının sistemli bir şekilde öğretilmesi amacıyla Uygur Akademisi Ana Dil Komitesi tarafından “Uygur Dili ve Edebiyatı Dersleri” kitap serisi İstanbul’da yayınlandı.

Uygur Akademisi Vakfı Başkanı Dr. Mağfiret Kemal Yunusoğlu ile Ana Dil Komitesi Başkanı Doç. Dr. Rahile Kaşgarlı, 9 Haziran 2024 tarihinde Uygur Akademisi’nde, Uygur anadil okulları sorumluları ve anadil öğretmenlerine yeni yayımlanan “Uygur Dili ve Edebiyatı Dersleri” kitap serisini tanıttı.

Tanıtımda, 5 kitaptan oluşan bu “Uygur Dili ve Edebiyatı Dersleri” serisinin planlanmasından hazırlanıp yayınlanmasına kadar olan aşamalarda, katılım sağlayan ve destek verenlerin gösterdikleri çabalar takdir edilmekle birlikte, kitabın içeriğinde hangi konulara daha önem verildiği ve karşılaşılan zorluklar anlatıldı.

Doğu Türkistan’da anadilimizin okullarda yasaklandığı ve kullanım alanının gittikçe kısıtlandığı bu dönemde, diasporadaki Uygur çocuklarının Uygur dili ve edebiyatını öğrenmesinin ne kadar büyük önem taşıdığı ve anadil öğretmenlerinin omzuna düşen yükün ağırlığına dikkat çekildi.

Kitabın içerikleriyle ilgili tanıtımda şu ifadelere yer verildi:

Kitaplarda yer alan vatansever metinler ve Uygurlara özgü resimler aracılığıyla Uygur çocuklara, Uygur milli kimliği ve kültürü hakkında bilgi verecek; aynı zamanda bağımsız düşünebilen, kendine güvenen, cesur, azimli, zihinsel esaretten kurtulmuş, Uygur ruhuna ilham veren nesillerin yetişmesine de katkı sağlanacaktır.

Bu ders kitaplarının derlenmesinde anayurtta basılan dil ve edebiyat ders kitaplarının metinleri esas alınmıştır, fakat başka metinler de eklenerek kitapların özgünlük oranı artırılmıştır. Uygur milli kimliğinin, canlı ve cansız nesneleri tanıma ve düşünme sisteminin, nesilden nesile aktarılan değerlerimizin öğretilmesine özel önem verilmiştir.

Metodolojik olarak modern pedagoji biliminin güncel araştırma sonuçları dikkate alınmıştır. Konular, Uygur dilinin özellikleri dikkate alınarak her sınıf öğrencilerinin seviyesine göre düzenlenmiştir.

Kitapların tanıtım aşamasından sonra katılımcılardan görüş alındı. Uygur anadil öğretmenleri, uzun zamandır Uygur dili ve edebiyatı eğitiminde materyal eksikliği sıkıntısı çektiklerini ve bu “Uygur Dili ve Edebiyatı Dersleri” serisinin çok ihtiyaç duyulduğu bir dönemde ortaya çıktığını belirtti. Öğretmenler ayrıca kitapları gözden geçirdikten sonra görünüş ve içerik bakımından çok kaliteli bir şekilde hazırlandığı yorumlarında bulundu.

Sonunda, kitapları anadil okullarına ve öğretmenlerine ücretsiz olarak dağıtmak üzere okullardaki öğrenci sayılarına göre ihtiyaç listesi hazırlandı.

Exit mobile version